Kotimainen omistajuus keskiöön

Tiistai 12.2.2019 klo 16:05

Yritysten menestyminen ja ihmisten työllistyminen ovat avainasemassa Suomen tulevassa menestyksessä. Siksi yrittäjyyden edellytyksiä pitää määrätietoisesti parantaa. Tarvitsemme yrittäjämyönteistä asennetta sekä turhien normien purkamista. Lainsäädäntö ei saa tukehduttaa yritystoimintaa säädösviidakkoon.

Eri viranomaisten ja virkamiesten rooli ja asenne pitää olla yritystoimintaa kohtaan kannustava, opastava ja kehittämistä tukeva. Näissä asioissa onkin edistytty paljon viimeisten vuosien aikana. Toivottavasti suotuisa kehitys ja hyvä asenneilmapiiri säilyvät jatkossakin. Kun yritykset menestyvät, uudistuvat ja kasvavat, niin myös valtio ja kunnat pärjäävät.

Kotimaisen omistajuuden merkitys on nostettava keskiöön. Se vahvistaa ja vakauttaa kansantaloutta.

Keskustayrittäjät pitävät tärkeänä, että työn muuttuessa myös työmarkkinoiden pitää uudistua. Työntekijöiden ja työnantajien pitää luottaa toisiinsa ja pystyä sopimaan asioista, entistä laajemmin myös paikallisesti. Paikallisen sopimisen pelisäännöt on rakennettava yhdessä.

Keskustayrittäjät muistuttavat myös, että verotuksen avulla pitää kannustaa yrittämiseen ja verotuksessa pitää kohdella kaikkia yritysmuotoja ja yrittäjiä tasapuolisesti. Haluamme tukea yrittäjyyttä korottamalla yrittäjävähennystä 10 prosenttiin. Tämä tukisi erityisesti pien- ja keskisuuria yrittäjiä ja se loisi kasvua ja työllisyyttä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yritys, työllistyminen, norminpurku, yrittäjävähennys

Työnteon esteitä poistettava

Torstai 14.6.2018

Työnteon esteitä poistettava

Suomen Keskustayrittäjien mielestä pienet yrityset voivat työllistää merkittävästi

enemmän, jos työntekijän palkkaamispäätökseen liittyviä riskejä pienennettäisiin.

Monet yritykset eivät palkkaa työntekijää,jos näköpiirissä on vain lyhytaikainen työn lisäkuormitus. Riskejä pienentämällä autettaisiin monen uuden työpaikan syntymistä. Samaan aikaan alueelliset erot maassamme ovat suuret. Lähes jokaisessa maakunnassa on havaittavissa työpaikkojen ja työntekijöiden välillä kohtaanto-ongelmia.

Sote saatava pikaisesti valmiiksi

Keskustayrittäjät odottavat, että Sote-uudistus saadaan pikaisesti valmiiksi eduskunnassa. Asian loppuvalmistelua on rohkeasti ja päämäärätietoisesti jatkettava, jotta lait saadaan hyväksyttyä ja voimaan aikanaan. Epätietoisuus kansalaisten keskuudessa kasvaa ennen kuin lopullinen päätös ja aikataulut ovat kansalaisten tietoisuudessa. Keskustayrittäjät antavat vahvan tukensa lainvalmistelun viimeistelylle ja sen hyväksymiselle mahdollisimman pian eduskunnassa.

Vuosikokouksen 14.6.2018 kannanotto

Kommentoi kirjoitusta.

Yrittäjyyden vahvistaminen ja työllisyyden edistäminen

Perjantai 8.9.2017

Sipilän hallitus on tehnyt toimia yrittäjyyden helpottamiseksi. Merkittävä asia oli yrittäjävähennyksen käyttöönotto vuoden 2017 alusta lähtien. Yrittäjävähennys on viisi prosenttia toiminimien, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tulosta. Käytännössä se merkitsee noin kahden prosentin kevennystä yrittäjien verotukseen. Muita toimia ovat olleet kotitalousvähennyksen korotus, yritysten sukupolvivaikutusten helpottaminen (perintö- ja lahjavero), metsätilojen sukupolven vaihdosten helpottaminen (metsälahjavähennys), maksuperusteinen arvonlisävero, ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentäminen 100 päivällä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Työtä ja tervettä järkeä

Tiistai 14.10.2014 klo 19:45 - Hannu Uusihonko, Suomen Keskustayrittäjien varapuheenjohtaja

Maakuntalehtien omistaman Lännen Median lokakuun alun kyselyssä nousi Keskustan Juha Sipilä selväksi pääministerisuosikiksi. Hänen kannatuksensa oli 35 prosenttia, kun lähimmän haastajan, istuvan pääministerin, kannatuslukemat jäivät 25 prosenttiin. Sipilän rakentavat ehdotukset talouskasvun saavuttamiseksi on noteerattu paremmin kuin muiden puolueiden puheenjohtajien mieli- ja kielikuvapolitiikka.

Suomi kaipaa työtä ja tervettä maalaisjärkeä poliittisilta johtajiltaan. Olemme nyt vedenjakajalla. Jos emme nopeasti pysty tekemään uutta talouskasvua edistäviä päätöksiä, vajoamme uudelleen kolmanteen peräkkäiseen taantumaan. Ennen kuin olemme ehtineet edellisistäkään pudotuksista selvitä. Luottoluokituksen lasku herättäköön viimeiset päättäjät päiväuniltaan.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: pääministerisuosikki, normi- ja byrokratiatalkoot, hallitusohjelma

Puheenjohtajan mietteitä

Tiistai 14.10.2014 klo 19:37 - Yrittäjäneuvos Risto Heikkilä

Suomen Keskustayrittäjät ry on nyt perustettu. Yhdistys aloittelee toimintaansa jäsenhankinnalla ja suunnittelemalla ensi vuoden toimintaansa.

Keskustayrittäjät on perustettu puoluejohdon myötävaikutuksella ja ajatuksena on ollut tuottaa keskustahenkisten yrittäjien viestiä puoluejohdolle ja eduskuntaryhmälle. Entistä ajankohtaisempana ja entistä suoremmin sekä nopeammin. Yhdistys on siten keskustalaisesti ajattelevien yrittäjien suora kanava poliittiseen johtoon ja eduskuntaryhmään.

Lue lisää »

1 kommentti . Avainsanat: keskustayrittäjät, keskusta, vaikuttaminen, jäsen